Gå til innholdet

Selskapet

01 /
Generelt

NAF gårdene eier eiendom geografisk spredt over hele landet, men med hovedvekt i Østlandsområdet. Selskapets virksomhet er delt mellom eierskap og forvaltning og eiendomsutvikling (Bolten).

Handelseiendommer/seksjoner utgjør det største antallet av eiendomsporteføljen. Selskapet har i tillegg større eiendommer innen logistikk og undervisning/kultur segmentet.

Selskapets eiendomsutvikling er i hovedsak knyttet til Kultur- og kunnskapsparken (KKP) på Kongsberg og utvikling i Harstad sentrum. Begge prosjektene gjennomføres i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.


02 /
Strategi

Eiendommer med sentrale beliggenheter og/eller lange leiekontrakter skal utgjøre fundamentet i vår eiendomsportefølje. Vi søker kontinuerlig etter nye prosjekter og muligheter som tilfredsstiller våre mål om verdiskapning og forutsigbarhet. Apoteklokaler/- eiendommer utgjør fortsatt en sentral del av vår leietakerportefølje, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av andre typer eiendom.


03 /
Historie

NAF-gårdene ble etablert i 1981 som et heleid datterselskap av AS Apotekernes Hus. Selskapets opprinnelige formål vår å bistå apotekeiere med å finne forretningslokaler og å bistå dem i kontraktsforhandlinger med gårdeiere.

Gjennom årenes løp ervervet selskapet etter hvert også egne eiendommer. Apotek eller apotekvirksomhet var ofte leietakere i eiendommene som ble utviklet og/eller ervervet.

I dag er NAF-gårdene AS et kommersielt eiendomsselskap med en eiendomsportefølje på over 40 eiendommer geografisk fordelt over hele Norge og hovedsakelig innenfor handel, kontor, bolig og eiendomsutvikling

Kontakt

Slemdalsveien 1, Oslo
Postadresse:
P.b. 5070, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00