Gå til innholdet

Harstad, Medkila

  • Byggeår Under utvikling
  • Type+Bolig

Alder / Byggestil / Fasade
NAF Gårdene har gjennom datterselskapet Tinius Invest AS eierskap i et større tomteområde i utkanten av Harstad. Tomteområdet ble i desember 2017 regulert til boligutbygging, med potensiale på oppføring av ca 200 boenheter. 

Heleid / Sameie
Virksomheten utøves gjennom 50% eierskap i selskapet Medkila Eiendom AS. Resterende 50% i selskapet eies av Harstad Skipsindustri AS.

Einar Bratten
Eiendomsansv.

+47 901 22 869

einar.bratten@nafgardene.no

Kontakt

Slemdalsveien 1, Oslo
Postadresse:
P.b. 5070, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00