Gå til innholdet

Harstad, HSI Eiendom

  • Byggeår Under utvikling
  • Type+Kontor

Alder / Byggestil / Fasade
NAF Gårdene har gjennom datterselskapet Tinius Invest AS eierskap i et større utviklingsområde i Harstad. Utviklingsområdet består av tomteområde tidligere benyttet som skipsverft, og ligger i gangavstand fra Harstad sentrum. 

Som et første trinn i utviklingen ble nytt kontorbygg og parkeringsanlegg for Statoil sluttført årsskiftet 2016/2017. Eiendommen ble solgt i 2017.

Heleid / Sameie
Virksomheten utøves gjennom 49,9% eierskap i selskapet Vågsfjord Eiendom ANS. Resterende 50,1% i selskapet eies av Harstad Skipsindustri AS.

Einar Bratten
Eiendomsansv.

+47 901 22 869

einar.bratten@nafgardene.no

Kontakt

Slemdalsveien 1, Oslo
Postadresse:
P.b. 5070, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00