Gå til innholdet

Kongsberg, KRONA

  • Byggeår 2015
  • Type Kontor

Alder / Byggestil / Fasade
Krona er en Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg som ble ferdigstilt i 2015. I tilknytning til KRONA er det også oppført et parkeringsanlegg med 469 parkeringsplasser.

Heleid / Sameie
NAF Gårdene har gjennom datterselskapet Bolten Eiendom AS eierskap i KKP Eiendom AS. Selskapet eies med 60% av Bolten Eiendom AS og 40% av Kongsberg kommune.

Leietakere - bransjer
Lokalene i KRONA benyttes til undervisningslokaler for Høgskolen i Sørøst-Norge og Fagskolen Tinius Olsen, samt til kino, bibliotek, norsksenter, musikkteater og kontorer for Kongsberg kommune.

Einar Bratten
Eiendomsansv.

+47 901 22 869

einar.bratten@apotek.no

Kristin Franck
Driftsansv.

 

Kristin.Franck@kkpeiendom.no

Kontakt

Slemdalsveien 1, Oslo
Postadresse:
P.b. 5070, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00