Gå til innholdet

Kongsberg, Bragnesgården (Kirkegata 6b)

  • Byggeår XXXX
  • Type Kontor

Alder / Byggestil / Fasade
Bragnesgården AS er et eiendomsselskap beliggende i Kongsberg.

Heleid / Sameie
Selskapet er eid av Tinius Invest AS (selskap i NAF Gårdene konsern). Selskapet eier eiendommene Kirkegata 6 og 6b.

Leietakere - bransjer
Kirkegata 6b  er utleid til KKP Eiendom AS og benyttes bl.a. til undervisningslokaler for Høgskolen i Sørøst-Norge

Einar Bratten
Eiendomsansv.

+47 901 22 869

einar.bratten@apotek.no

Kristin Franck
Driftsansv.

 

Kristin.Franck@kkpeiendom.no

Kontakt

Slemdalsveien 1, Oslo
Postadresse:
P.b. 5070, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00